Tel: 02/16 555
Aplikácie opäť v prevádzke!

Telefónne čísla:
  • 02/16 555
  • 0902 313 311
  • 0908 786 742
Plošná cena za km!
0,80€/km pri telefonickej objednávke
Vaše pripomienky, návrhy, pochvaly môžete posielať aj na email:
caribicstaxi@gmail.com