Cenník
Položka Cena (v €)
Základná sadzba 1,20 €
Sadza zo stanoviska a mimo mesto (1) 1,40 €/km
Sadza na telefonickú objednávku (2) 0,80 €/km
Sadza na počkanie 1 hodinu 16 €/hodina
Príjazdné do okrajových častí BA
(Letisko, Koliba, Berg, Zlaté Piesky)
1,40 €
Príjazdné za kombi na prianie zákazníka 2 €
Príplatok za zviera, batožinu 1 €
Príplatok za znečistenie vozidla 100 €
Príplatok za odvoz auta zákazníka, taxík + 1 vodič trojnásobok ceny na taxametri
Príplatok za naštartovanie auta 15 €
Minimálne jazdné 5 €
Prepínanie do sadzby 1 pri telefonickej objednávke
 1. smer DNV, Záhorie pri SOS systéme
 2. smer Devín – výjazd na Dlhé Diely
 3. smer Jarovce – umelý kopec
 4. smer Vajnory, Zlaté piesky Senec – Zlaté piesky sklady
 5. smer Rendez – Rača železničné priecestie
 6. smer Železná studnička – Červený most
 7. smer DNV – Dúbravka mestská polícia
 8. smer Sv. Jur, Pezinok – Púchovská – čerpacia stanica Slovnaft
 9. smer Rovinka pri bývalom Baumaxe Podunajské Biskupice
 10. smer Koliba od mostu Podkolibská - Júnova
 11. pre sprostredkovaného zákazníka platí taktiež sadzba 1
Počas vianočných sviatkov 24. 12. od 6.00 do 26. 12. do 23.59 a 31. 12. od 18.00 do 1. 1. do 23.59 sa jazdí na sadzbe číslo 1.
Zmluvní partneri na faktúru aj súkromne sazba číslo 2.

Cenník platný od 01. 12. 2022
Posledná aktualizácia 28. 11. 2022